కీచక ఉపాధ్యాయుడు బాలికలపై అసభ్య ప్రవర్తన

0
42
kichaka teacher

వరంగల్లోని మట్టేవాడ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక స్కూల్ లో కీచక ఉపాధ్యాయుడు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు నాలుగవ తరగతి చదువుతున్న బాలికలపై అసభ్య ప్రవర్తన చేస్తూ దొరికిపోయాడు. విద్య బుద్దులు చెప్పాలిసిన టీచర్ ఎలాంటి పనులు చేస్తే ఆ విద్యార్తులు ఎవరితో చేపుకుంటారు. ఉపాధ్యాయుడు కి బాలిక తల్లితండ్రులు దేహశుద్ది చేశారు. పోలీసులు ఆ టీచర్ పై కేసు నమోదు చేశారు. బాలిక తల్లితండ్రులు దీనిపై కచితంగా కటిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా విద్య శాఖ అధికారికి D.E.O దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళారు.