శ్రీ శైలం ప్రాజెక్ట్ కు తగ్గిన వరద నీరు

0
72

శ్రీ శైలం ప్రాజెక్ట్ లో తగ్గిన వరద నీరు ప్రస్తుతం 2 గేట్లు గుండా 1.84 లక్షల క్యూసెక్కులు నీరుని కిందకు విడుదల చేస్తున్నారు. కానీ ఇన్ఫ్లో మాత్రం 2.51 లక్షల క్యూసెక్కులు నీరు  శ్రీ శైలం ప్రాజెక్ట్ కి వస్తుంది. శ్రీ శైలం ప్రాజెక్ట్ సమార్త్యం 885 అడుగులు. కానీ ప్రస్తుత నీటి మట్టం 823.20 అడుగులు వాటర్ ఉంది.