సాహిత్యరంగం ప్రతిభ కనబరిచిన ఇద్దరికి నోబెల్ బహుమతి

0
15
Nobel prize for Literature 2019

సాహిత్యరంగం లో విశేష  ప్రతిభ కనబరిచిన ఇద్దరికి నోబెల్ 2018, 2019 సంవత్సరాలకు సాహిత్య రంగ పురస్కారాల ప్రకటన విడుదల చేసారు. 2018 ఏడాదిలో పోలాండ్ రచయత్రి ఓల్లా తోకర్జ్కుక్ కు నోబెల్ బహుమతి వచ్చించి. 2019 ఏడాదికి ఆస్ట్రియా రచయిత పీటర్ హ్యండ్కేకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది.